Infantil i Primària

iEduca és l’eina perfecta per gestionar el dia a dia del teu centre

Proporciona eines a l’equip directiu que els permeten organitzar mestres, alumnes i horaris, extreure informes i enviar comunicats des d’un mateix entorn.

Ofereix la millor eina als mestres:

 • Els mestres tenen compte propi on tenen el seu horari i informació sobre el seu alumnat
 • Els mestres poden consultar tota la informació sobre l’alumne en qualsevol moment i comunicar-se amb les seves famílies
 • Els mestres o tutors poden visualitzar i extreure informes de seguiment en 1 min
 • Els tutors poden consultar en temps real qualsevol informació i gestionar-la

Ofereix la millor eina a les famílies

 • Les famílies tenen compte propi on tenen l’horari i l’agenda dels seus fills
 • Poden consultar o rebre via notificació, email o SMS les anotacions de seguiment que els professors facin, sobre els seus fills
 • Els permet comunicar-se amb el tutor del seu fill sense tenir accés a telèfons o correus personals

Ofereix la millor eina als mestres:

 • Els mestres tenen compte propi on tenen el seu horari i informació sobre el seu alumnat
 • Els mestres poden consultar tota la informació sobre l’alumne en qualsevol moment i comunicar-se amb les seves famílies
 • Els mestres o tutors poden visualitzar i extreure informes de seguiment en 1 min
 • Els tutors poden consultar en temps real qualsevol informació i gestionar-la

Ofereix la millor eina a les famílies:

Les famílies tenen compte propi on tenen l’horari i l’agenda dels seus fills.

Poden consultar o rebre via notificació, email o SMS les anotacions de seguiment que els professors facin, sobre els seuse fills.

Els permet comunicar-se amb el tutor del seu fill sense tenir accés a telèfons o correus personals.

CONSULTA EL LLISTAT DE FUNCIONALITATS DESTACADES

Alumnat

Fitxa amb informació personal

Dades de contacte

Dades de famílies

Camps lliures per classificar de forma senzilla

Expedient alumne

Informes personalitzats

Observacions personals, acadèmiques

Espai per pujar documents personals

Mestres

Fitxa amb informació personal

Dades de contacte

Camps lliures per classificar de forma senzilla

Registre d’absències o baixes

Gestió de càrrecs i permisos

Còmput d’hores

Observacions personals

Espai per pujar documents personals

Programacions

Eines pels mestres

Control d’assistència de primera hora

Llibreta del mestre per fer anotacions sobre els alumnes i la classe

Agenda per anotacions pròpies i per posar feina a l’alumnat i que visualitzen les famílies

Eina de justificació faltes

Visualització de l’horari propi, com també de companys i alumnat

Eines de gestió

Creació i modificació de l’horari del centre

Gestió d’altes i baixes d’alumnat i professorat

Gestió de substitucions

Comunicació

Missatgeria interna entre usuaris

Configuració de missatges automàtics informant a la família

Eina d’enviar comunicats de centre

Històric d’enviaments

Menjador

Configuració els alumnes que habitualment es queden a dinar

Assistència de qui finalment es queda

Exportació del llistat final

Documentació i exportacions

Informes d’assistència

Programació general de centre PGAC

Butlletins de notes oficials

Actes trimestrals

Tot tipus d’exportacions en Excel

IEDUCA CONNECTA AMB:

iEduca disposa la possibilitat de poder vincular diferents solucions ja existents al mercat facilitant l’accés i el dia al centre i els mestres.

Entorns d'aprenentatge

Importació de les dades diferents CCAA

MÓDULS ADICIONALS

Avaluació

iEduca ofereix la possibilitat de poder avaluar amb la plataforma, podent configurar diferents paràmetres com dimensions i competències, frases i avaluables. Les famílies poden tenir accés als butlletins des de l’entorn web i des de l’aplicació.

Gestió de pagaments

Utilitzant l’aplicació mòbil les famílies poden efectuar pagaments de manera molt fàcil i segura.